ENERGETSKA UČINKOVITOST ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Ogrijevne vrijednosti i nacionalno prihvaćeni konverzijski faktori

15.02.2015

Ogrijevne vrijednosti:

Jedinica / Unit

kcal

MJ

kgoe

kgce

Kameni ugljen / Hard Coal

Kg

5800-7000

24,28-29,31

0,580-0,700

0,829-1,000

Kameni ug, za kokisranje / Coking coal

Kg

7000

29,31

0,700

1,000

Mrki ugljen / Brown Coal

Kg

4000-4600

16,75-19,26

0,400-0,460

0,571-0,657

Lignit / Lignite

Kg

2300-3000

9,63-12,56

0,230-0,300

0,329-0,429

Koks / Coke Oven Coke

Kg

6300-7000

26,38-29,31

0,630-0,700

0,900-1,000

Ogrjevno drvo / Fuel Wood

dm3

2150

9,00

0,215

0,307

Biodizel / Biodiesel

kg

8837

36,90

0,884

1,262

Bioetanol / Bioethanol

kg

6370

26,67

0,637

0,910

Deponijski plin / Landfill Gas

m3

4060

17,00

0,406

0,580

Bioplin / Biogas

m3

4299-4777

18-20

0,430-0,478

0,614-0,682

Prirodni plin / Natural Gas

m3

8120-8570

34-35,88

0,812-0,857

1,160-1,224

Sirova nafta Crude Oil

kg

10127

42,40

1,013

1,447

Ukapljeni plin / Liquefied Petroleum Gases

kg

11200

46,89

1,120

1,600

Motorni benzin / Motor Gasoline

kg

10650

44,59

1,065

1,521

Primarni benzin / Naphtha

kg

10650

44,59

1,065

1,521

Petrolej / Kerosene

kg

10500

43,96

1,050

1,500

Mlazno gorivo / Jet Fuel

kg

10500

43,96

1,050

1,500

Ekstralako loživo ulje / Light Heating Oil

kg

10200

42,71

1,020

1,457

Dizelsko gorivo / Diesel Oil

kg

10200

42,71

1,020

1,457

Loživo ulje / Fuel Oil

kg

9600

40,19

0,960

1,371

Naftni koks / Petroleum Coke

kg

7400

31,00

0,740

1,057

Ostali derivati / Other Products

kg

8000-9600

33,49-40,19

0,800-0,960

1,143-1,371

Rafinerijski plin / Refinery Gas

kg

11600

48,57

1,160

1,657

Etan / Ethane

kg

11300

47,31

1,130

1,614

Koksni plin / Coke Oven Gas

m3

4278

17,91

0,428

0,611

Gradski plin / Gas Works Gas

m3

6630

27,76

0,663

0,947

Visokopećni plin / Blast Furnace Gas

m3

860

3,60

0,086

0,123

Električna energija / Electricity

kWh

860

3,60

0,086

0,123

Komentari

  • Komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako si registrirani član prijavi se, a ako nisi registriraj se

    Moderator

 

Kalendar događanja:

Provjeri događanja